No upcoming events at the moment

Z dôvodu zavedenia nových protiepidemických opatrení od 18 Septembra vládou Slovenskej Republiky sú plánované akcie a vystúpenia zrušené a budú presunuté na nové termíny, ktoré budú upresnené po zrušení protiepidemických opatrení. Ďakujem vám za pochopenie.